AF 21
|
AMA RA
Ställningar
Generation 
AF 21

AFG.51Ställningar

AMA

Entreprenören äger rätt att använda av annan uppförd... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Det är lämpligt att upplåta fast uppförd ställning och dylikt... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • arbetsplattform:

    anordning för lyft av personer i arbetskorg som genom manöverorgan kan ställas in i olika arbetslägen (SS 7612001)

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan