AF 21

AFG.433Transport som tillhandahålls

RA

Ange

  • om intransport av varor till arbetsstället...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan