AF 21

AFG.424Mottagningskontroll

RA

Ange krav på hur entreprenören ska... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan