AF 21

AFG.422Lossning för sidoentreprenör

RA

Ange omfattning och typ av lossning som entreprenör... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan