AF 21
|
RA
Leverans av varor till arbetsplatsen
Generation 
AF 21

AFG.41Leverans av varor till arbetsplatsen

RA

Ange under aktuell kod och rubrik vilka krav på hantering... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan