AF 21

AFG.41Leverans av varor till arbetsplatsen

RA

Ange under aktuell kod och rubrik vilka krav på hantering... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan