AF 21
|
AMA RA
Tillfällig va-försörjning för sidoentreprenör
Generation 
AF 21

AFG.1421Tillfällig va-försörjning för sidoentreprenör

AMA

Sidoentreprenör äger rätt att använda av entreprenören... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om det förekommer arbete med särskilt stor...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan