AF 21

AFG.1251Utrymme i byggnad under uppförande vilket tillhandahålls

AMA

Entreprenören tillhandahålls utrymme i byggnad under... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan