AF 21

AFG.1241Övriga bodar för sidoentreprenör

RA

Ange om entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör viss... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan