AF 21
|
AMA
Plats i kontorsbod för beställaren
Generation 
AF 21

AFG.1234Plats i kontorsbod för beställaren

AMA

Entreprenören ska tillhandahålla beställaren tillgång... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan