AF 21
|
RA
Förläggningsbod
Generation 
AF 21

AFG.122Förläggningsbod

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • krav på storlek och...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kvalitet:

    alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (SS-EN ISO 9000)

Till toppen av sidan