AF 21

AFG.1211Personalbod och toalett för sidoentreprenör

AMA

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör angivet... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • för varje sidoentreprenör erforderligt antal platser...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • personalbod:

    tillfällig byggnad eller tillfälligt inrett utrymme i permanent byggnad vid bygge eller dylikt som innehåller klädrum, matrum, tvättrum och vid behov även torkutrymme

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan