AF 21

AFG.11Placering av allmänna hjälpmedel

RA

Ange om placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • APD-plan:

    arbetsplatsdispositionsplan

Till toppen av sidan