AF 21

AFD.58Ansvar efter garantitiden

RA

Se kommentar i ABT 06 till kap 5 § 6, sjunde stycket.

Ange

  • om...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ABT 06:

    Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

Till toppen av sidan