AF 21
|
AMA
Entreprenörens tillståndsansvarige
Generation 
AF 21

AFD.5512Entreprenörens tillståndsansvarige

AMA

Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandfarliga heta arbeten:

    heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning (TNC 95)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan