AF 21
|
AMA
Ansvar för brandfarliga heta arbeten
Generation 
AF 21

AFD.551Ansvar för brandfarliga heta arbeten

Begreppsbestämningar

  • brandfarliga heta arbeten:

    heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning (TNC 95)

Till toppen av sidan