AF 21

AFD.511Vite vid försening

RA

Ange det belopp som entreprenören för varje påbörjad vecka... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ABT 06:

    Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

Till toppen av sidan