AF 21
|
RA
Färdigställandetider
Generation 
AF 21

AFD.45Färdigställandetider

RA

Ange när kontraktsarbetena i deras helhet samt huvuddelar... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ABT 06:

    Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

Till toppen av sidan