AF 21
|
RA
Beställarens kontroll
Generation 
AF 21

AFD.36Beställarens kontroll

RA

Ange

  • vilken kontroll beställaren vill utöva på annan plats...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan