AF 21

AFD.343Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06

AMA

ID06, Allmänna bestämmelser för anslutning av... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om entreprenören till beställaren ska
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan