AF 21
|
AMA RA
Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06
Generation 
AF 21

AFD.343Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06

AMA

ID06, Allmänna bestämmelser för anslutning av... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om entreprenören till beställaren ska
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan