AF 21
|
AMA
Byggmöten
Generation 
AF 21

AFD.333Byggmöten

AMA

Vid byggmöte ska i tillämpliga delar följande frågor... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kvalitet:

    alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (SS-EN ISO 9000)

Till toppen av sidan