AF 21

AFD.331Startmöte

RA

Enligt ABT 06 kap 3 § 2 ska ett startmöte hållas... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ABT 06:

    Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

Till toppen av sidan