AF 21

AFD.32Entreprenörens organisation

RA

Ange under aktuell kod och rubrik vilka kompetenskrav som... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anbud:

    ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95)

  • brandfarliga heta arbeten:

    heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning (TNC 95)

Till toppen av sidan