AF 21

AFD.27Underrättelser om avvikelser o d

RA

Ange om underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ABT 06:

    Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

Till toppen av sidan