AF 21
|
RA
Arkivering av handlingar m m
Generation 
AF 21

AFD.2422Arkivering av handlingar m m

RA

ABT 06 innehåller inga bestämmelser om skyldighet... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ABT 06:

    Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

Till toppen av sidan