AF 21

AFD.2421Redovisning av projekteringsplan

RA

Ange

  • om projekteringen ska indelas i skeden och i så fall...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ABT 06:

    Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

Till toppen av sidan