AF 21
|
AMA RA
Beställarens arbetsmiljörevision
Generation 
AF 21

AFD.2253Beställarens arbetsmiljörevision

AMA

Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation samt medverka... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • omfattning av arbetsmiljörevisioner
  • dokumentation som...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan