AF 21
|
RA
Beställarens kvalitets- och miljöplan
Generation 
AF 21

AFD.2221Beställarens kvalitets- och miljöplan

RA

Bifoga till förfrågningsunderlaget beställarens kvalitets-... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • miljöplan:

    handling som anger de särskilda miljöpåverkande åtgärderna inom områden som arbetsmetodik, val av byggmaterial, materialhantering, källsortering och omhändertagande av avfall för att säkerställa ett ökat skydd av miljön

Till toppen av sidan