AF 21
|
AMA RA
Kvalitetsangivelser
Generation 
AF 21

AFD.21Kvalitetsangivelser

AMA

Om alternativa arbetsutföranden eller varor föreskrivs,... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange i beskrivning, i anslutning till föreskrivet... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ABT 06:

  Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

 • kvalitet:

  alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (SS-EN ISO 9000)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

 • varor:

  i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan