AF 21
|
AMA RA
CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning
Generation 
AF 21

AFD.1851CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning

AMA

Entreprenören ska vidta de åtgärder som enligt EG:s... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

I en totalentreprenad ska CE-märkning normalt ingå... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan