AF 21
|
AMA RA
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)
Generation 
AF 21

AFD.1832Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)

AMA

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Enligt 3 kap 6 § första stycket 2 arbetsmiljölagen ska... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan