AF 21
|
AMA RA
Varor från entreprenören
Generation 
AF 21

AFD.151Varor från entreprenören

AMA

För varor som ingår i entreprenaden ska entreprenören... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange i beskrivning varor för vilka entreprenören utan... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan