AF 21
|
RA
Varor m m
Generation 
AF 21

AFD.15Varor m m

RA

Enligt ABT 06 kap 1 § 10 gäller, om inte annat föreskrivits... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ABT 06:

    Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan