AF 21

AFC.713Slutbesiktning

RA

Ange om avlämnande av entreprenaden eller del därav, ska ske... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

Till toppen av sidan