AF 21

AFC.624Fakturering

RA

Se AB 04 kap 6 §§ 15–17.

Ange

  • regler för fakturering...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

Till toppen av sidan