AF 21
|
RA
Ansvar efter garantitiden
Generation 
AF 21

AFC.58Ansvar efter garantitiden

RA

Se kommentar i AB 04 till kap 5 § 6, sjunde stycket.

Ange

  • om...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

Till toppen av sidan