AF 21
|
AMA RA
Samordning av tillståndsansvariga
Generation 
AF 21

AFC.5513Samordning av tillståndsansvariga

AMA

Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Vid generalentreprenad bör generalentreprenören utses... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandfarliga heta arbeten:

    heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning (TNC 95)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan