AF 21

AFC.511Vite vid försening

RA

Ange det belopp som entreprenören för varje påbörjad vecka... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

Till toppen av sidan