AF 21

AFC.471Garantitid för entreprenaden

RA

Ange om annan garantitid än som anges i AB 04 kap 4 § 7 ska... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

Till toppen av sidan