AF 21
|
RA
Underentreprenörer
Generation 
AF 21

AFC.35Underentreprenörer

RA

Ange om entreprenören vid val av underentreprenör ska samråda... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • LOU:

    Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

  • LUF:

    Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Till toppen av sidan