AF 21
|
RA
Anställda
Generation 
AF 21

AFC.342Anställda

RA

Ange

  • om entreprenören ska anlita personal i ett visst...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • LOU:

    Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

  • LUF:

    Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Till toppen av sidan