AF 21

AFC.331Startmöte

RA

Enligt AB 04 kap 3 § 2 ska ett startmöte hållas... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

Till toppen av sidan