AF 21

AFC.31Beställarens organisation

RA

Ange under aktuell kod och rubrik ansvariga... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandfarliga heta arbeten:

    heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning (TNC 95)

Till toppen av sidan