AF 21
|
RA MOTIV
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
Generation 
AF 21

AFC.242Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

RA

Ange

  • vilka handlingar och uppgifter av administrativ art ...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan