AF 21
|
RA
Tillhandahållande av handlingar
Generation 
AF 21

AFC.24Tillhandahållande av handlingar

RA

Ange

Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan