AF 21

AFC.226Entreprenörens kontroll

AMA

Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Den provning som entreprenören ska ombesörja och bekosta... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan