AF 21
|
AMA RA
Beställarens kvalitets- och miljörevision
Generation 
AF 21

AFC.2251Beställarens kvalitets- och miljörevision

AMA

Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation samt medverka... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • omfattning av kvalitets- och miljörevisioner
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan