AF 21

AFC.2222Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

RA

Se AB 04 kap 2 § 2.

Ange för kvalitetsplanen

Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • AB 04:

    Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

  • miljöplan:

    handling som anger de särskilda miljöpåverkande åtgärderna inom områden som arbetsmetodik, val av byggmaterial, materialhantering, källsortering och omhändertagande av avfall för att säkerställa ett ökat skydd av miljön

Till toppen av sidan