AF 21
|
RA
Miljöledningssystem
Generation 
AF 21

AFC.2212Miljöledningssystem

Begreppsbestämningar

  • miljöledningssystem:

    den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn (SS-EN ISO 14001)

  • miljöpolicy:

    uttalande av en organisation om sina intentioner och principer för den egna totala miljöprestanda som utgör grunden för åtgärder och definierar de övergripande miljömålen och de detaljerade miljömålen (SS-EN ISO 14001)

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan