AF 21

AFC.2211Kvalitetsledningssystem

RA

SS-EN ISO 9000-serien behandlar ledningssystem för kvalitet.... Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kvalitet:

    alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (SS-EN ISO 9000)

Till toppen av sidan