AF 21
|
RA
Varor som tillhandahålls
Generation 
AF 21

AFC.1522Varor som tillhandahålls

RA

Ange

  • om entreprenören tillhandahålls några...
Köp AMA AF Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

  • varor:

    i AMA AF används varor som samlingsbegrepp för material, materiel och varor.

Till toppen av sidan